Zajęcia dodatkowe

Karate

Program zajęć dostosowany jest do wieku dzieci. Obejmuje gry i zabawy ruchowe rozwijające sprawność ogólną, kształtujące zwinność, koordynację ruchową i gibkość. Dzieci poznają elementarne techniki różnych sportów, uczą się także dyscypliny i pozytywnej postawy do aktywność ruchowej.

karate.jpg
 

Nasi instruktorzy to aktywni sportowcy, kwalifikowani pedagodzy, którzy swoje życie poświęcają promowaniu wartości sportu oraz zdrowotnych i wychowawczych korzyści wynikających z aktywności fizycznej.

Zajęcia są zawsze ciekawe i zróżnicowane, dzieci bawią się będąc cały czas w ruchu, wszystkie dzieci podczas zajęć czują się bezpieczni i docenieni.

Terapia logopedyczna

Terapią logopedyczną na terenie naszego przedszkola objęte są dzieci w wieku 4-7 lat. Dzieci ćwiczą na podstawie opracowanego indywidualnego programu terapii. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy z wykorzystaniem wielu pomocy i gier logopedycznych, co sprawia, że zajęcia są atrakcyjne i dzieci chętnie i aktywnie w nich uczestniczą.

Realizowany program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego

Celem terapii jest usprawnianie aparatu mowy, stymulowanie prawidłowego rozwoju zdolności werbalnych, a także korygowanie wad wymowy.

Piłka nożna

Nauka gry w piłkę nożną – zajęcia mają charakter zabawy prowadzonej metodą Rudolfa Labana – ćwiczenia mają charakter otwarty, bazują na swobodzie wykonywania ruchów, dużej kreatywności dzieci oraz rozwijaniu ich wyobraźni poprzez opowieści towarzyszące realizacji zajęć. Dzięki temu spotkania z piłką nożną nigdy nie są nudne, za to kolorowe i pełne uśmiechu.

pilka-nozna.jpg
 

Nie bez znaczenia jest też dobra współpraca z zespołem, umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów, a także przestrzeganie zasad fair play.

Mechatronika

mechatronika.jpg
 

Na naszych zajęciach mechatroniki dzieci poznają i łączą ze sobą różne obszary wiedzy. Należą do nich przede wszystkim mechanika oraz elektronika, a w późniejszym etapie wprowadzamy podstawy programowania. Nauka odbywa się poprzez zabawę, dzięki temu dzieci w łatwy i dostępny sposób przyswajają umiejętności praktyczne.Najlepszą formą nagrody za wytężoną pracę jest to, że projekt lata, świeci czy gra. Uczymy dzieci również zasad bezpiecznej pracy oraz dbania o porządek na własnym stanowisku. Dzieci doskonale rozumieją, iż tylko takie działania mogą skutkować udanym i bezpiecznym ukończeniem projektu.

Zajęcia taneczne i Logorytmika

mechatronika.jpg


Zajęcia, które tworzą przestrzeń taneczną dla przedszkolaków. Celem zajęć jest przede wszystkim rozbudowanie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej, równowagi oraz wyczucia rytmu. Uważamy, iż taniec jako jeden ze sposobów zabawy z muzyką pozwala na zdobywanie świadomości swojego ciała, poznanie pozycji w przestrzeni, wprowadzanie dyscypliny i współpracy z rówieśnikami. Podczas zajęć stawiamy na kreatywność i wyobraźnię dzieci, swobodny ruch oraz świetną zabawę.