List dyrektora

Szanowni Rodzice,

Znaleźli się Państwo w miejscu, które powstało z przekonania, że Przedszkole jest najważniejszym etapem edukacji, dlatego powinno być tworzone z głęboką troską, której centrum stanowi Dziecko.

Naszym zdaniem Przedszkole jest miejscem przynoszącym nie tylko nowe doświadczenia, ale przede wszystkim spokój, radość i bezpieczeństwo. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że tylko bezwarunkowa akceptacja Dziecka oraz kształtowanie jego pasji i ciekawości poznawczej umożliwi mu zharmonizowany i wszechstronny rozwój. Jest to najważniejszy cel przyświecający pracy w naszym Przedszkolu.

Praca z Dziećmi jest jednym z najbardziej wymagających i odpowiedzialnych zajęć, którym się poświęcamy. Dzięki kameralnej atmosferze naszej placówki i nieustannemu podnoszeniu kwalifikacji naszej kadry tworzymy coraz doskonalsze miejsce dla opieki i edukacji Państwa Pociech.

To właśnie uśmiech Dziecka staje się dla na największą nagrodą i nadzieją, gdyż jak pisze Ronald Russel „Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziecko, które wczoraj żyło radością.

Alicja Helbik - dyrektor Przedszkole im. Księcia Szaranka nr 6 w Obornikach