Nasze wartości

Deklaracja naszej misji

Jesteśmy przedszkolem, w którym cały zespół opiera swoją pracę na wspólnie ustalonych wartościach, mając na uwadze dobro i harmonijny rozwój wszystkich osób pracujących w naszej placówce, dzieci i ich rodziców, instytucji z którymi współpracujemy, a także naszego pracodawcy. Każdy rok naszej pracy przynosi nam nową wiedzę i doświadczenia, które chcemy mądrze wykorzystywać do dalszego rozwoju i dumnie deklarować naszą misję.

Jesteśmy zespołem, który uczciwie realizuje założone cele i program, odnosząc się z szacunkiem do Naszych Uczniów i ich Rodziców, instytucji z którymi współpracujemy, a przede wszystkim przedszkola, którą wspólnie tworzymy.

Swoje działania opieramy na otwartej komunikacji i wzajemnym zaufaniu w poszukiwaniu nowych rozwiązań, pomysłów i możliwości.

Swoim zaangażowaniem i pracą wpływamy na rozwój społeczności lokalnej, w której na co dzień żyjemy. Wybrane wartości tj. uczciwość, szacunek oraz zaufanie mają służyć budowaniu spokojnych i bezpiecznych warunków pracy, uczenia się i rozwoju wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie naszej społeczności przedszkolnej.

Przyjmując koncepcję i filozofię Johna Deweya praca z dziećmi jest oparta na stwarzaniu im przestrzeni do działania i doświadczania oraz ujmowaniu przedszkola i środowiska lokalnego jako „drugiego domu”, za który wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Dzięki przyjętej koncepcji pracy oraz powyższym wartościom przedszkole rozwija w swoich Uczniach chęć zaangażowania, a także poczucie odpowiedzialności i wpływu na przestrzeń przedszkolną jak i środowisko lokalne.