Rekrutacja

Informacja

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK 2024/2025

Szanowni Rodzice,
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej, która odbędzie się od 03 czerwca do 07 czerwca 2024 roku. 
Zapisów dokonujemy klikając w link: https://nabor.pcss.pl/
Po złożeniu wniosku w formie elektronicznej, wydrukowany i podpisany komplet dokumentów należy dostarczyć do placówki pierwszego wyboru. 


Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Informujemy, iż Przedszkole im. Księcia Szaranka nr 6 w Obornikach prowadzi rekrutację na rok szkolny 2024/2025 według ustawowych kryteriów rekrutacyjnych, które są określone w art. 131 ust. 2 pkt. ustawy z dnia 14.12.2016 r Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r, poz. 900, 1672, 1718, 2005) oraz zgodnie z informacją o spełnianiu samorządowych kryteriów, które zostały określone w Uchwale nr XLVI/709/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 18.01.2018 r.

Brak właściwych dokumentów skutkuje nieprzyznaniem przez Komisję Rekrutacyjną punktów za spełnianie poszczególnych wymagań.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją zamieszczona poniżej:

Formularz zapisu (aktywny w terminie 11-22 marca 2024 r.): https://nabor.pcss.pl/