Rekrutacja

Informacja

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Informujemy, iż Przedszkole im. Księcia Szaranka nr 6 w Obornikach prowadzi rekrutację na rok szkolny 2023/2024 według ustawowych kryteriów rekrutacyjnych, które są określone w art. 131 ust. 2 pkt. ustawy z dnia 14.12.2016 r Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r, poz. 1082 ze zmianami) oraz zgodnie z informacją o spełnianiu samorządowych kryteriów, które zostały określone w Uchwale nr XLVI/709/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 18.01.2018 r.

Brak właściwych dokumentów skutkuje nieprzyznaniem przez Komisję Rekrutacyjną punktów za spełnianie poszczególnych wymagań.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją zamieszczona poniżej:

Formularz zapisu (aktywny w terminie 13-24 marca 2023 r.): https://nabor.pcss.pl/